30 lipca 2018

Koniec projektu BUDROS

W lipcu 2018 r. Belstroj PL Sp. z o.o. ukończył pierwszy projekt budowlany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Belstroj PL Sp. z o.o. wszedł na Polski rynek jako generalny wykonawca prac monolitycznych. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem prac i wymaganiami Inwestora (firma BUDROS).

Termin pracy – 6 miesięcy.

Kierownik Robót – mgr. inż. Łukasz Lentas

Inżynier projektu – mgr. inż. Egor Siruts

Inżynier Budowy – inż. Ryhor Chorny

W chwili obecnej trwają dalsze prace nad zleceniem tego projektu budowlanego.

Belstroj PL Sp. z o.o. – odpowiedzialnym kontrahentem i wiarygodnym partnerem. Dla wysokiej kultury prac budowlanych i jakości wykonanych konstrukcji. Otrzymaliśmy list referencyjny od Inwestora oraz propozycję dalszej współpracy przy nowych inwestycjach firmy BUDROS.BELSTROJ PL Sp. z o. o.
oddział w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 75/A
Gdańsk, 80-286

BELSTROJ PL Sp. z o. o.
siedziba spółki
ul. Brzeska 48
Biała Podlaska, 21-500